Zomaar een mooi gedicht (7)

 

Het kaarsje

een kaarsje is mooi,

om naar te kijken

en er zo

het leven mee te vergelijken.

zo zie ik het immers

ik voel me een kaarsje,

mijn leven is een vlam die 

mijn hartje verwarmen kan.

staat het vlammetje

van mijn kaarsje hoog

dan voel ik mij gelukkig

staat het vlammetje laag

dan voel ik me ongelukkig,

of verdrietig

en flakkert het,dan zijn 

beide gevoelens

aanwezig.

waait er een adem of een wind

over mijn vlammetje heen,

dan druipt mijn kaarsje

"dat"zijn dan de tranen

vreugde tranen of tranen 

van verdriet

of men zo begrijpt of niet,

dan zijn ze er,

en wegduwen kan ik ze niet

zo,zijn er op

de wereld

honderden miljoenen

echte levende kaarsjes,met

hun vlammetje

(hun hart)

kleine,grote,dunne, dikke,

witte,gekleurde,

mooie en lelijke, rechte en 

kromme

kaarsjes

toch allen hebben ze een 

ding gelijk 

hun vlammetje...

dat hoog en laag kan 

branden

maar vele kaarsjes 

begrijpen niet,

dat niet hun mooiheid 

of hun pracht van tel is,

maar dood eenvoudig 

dat simpel vlammetje

dat vlammetje dat 

zoveel goeds kan doen,

doch zoveel onheil 

kan stichten,

door andere vlammetjes

 aan te stichten

ik een simpel,niet mooi,

en niet lelijk

dus een gewoon kaarsje 

heb ook mijn vlam

die soms dreigt te doven

maar dan... ... ... blaast

er een kaarsje 

dat plots verschijnt

mijn levens adem weer

naar boven

en zo leef ik als kaarsje

verder.

helemaal alleen,want het

 kaarsje is ziek.

ziek,van kaarsjes die onheil

 hebben gesticht

maar het zal genezen,

door de vlammetjes die,

zoveel goeds kunnen doen

eenvoudig door het 

zieke kaarsje

nu en dan te steunen,

door er tegen te leunen

door nu en dan te laten 

merken,

dat ook dat kleine zieke 

kaarsje in

die kaarsen wereld nog 

van tel is

het kaarsje heeft als 

GROTE wens:

dat ALLE vlammetjes 

elkaar aanvaarden

hoe ook het kaarsje 

zelf mag zijn

dat mag van géén 

tel zijn

het voornaamste is " 

dat vlammetje,

dat oh zo broos is!!"

 Gemaakt door Neleke

 

Afscheid

Niet sta je er altijd voor open als alles mis lijkt te lopen.
Veel verdriet, veel pijn zal de zon er ooit nog zijn.
Denk dan aan de lente als alles weer gaat bloeien.
Zo zal ook de levenslust weer groeien.
Neem de tijd voor afscheid en verdriet, maar vergeet de mooie dagen niet.

Gemaakt door Sabine

 

Dank voor de regen

Dank voor de regen in de morgen,
de druppeltjes die de planten verzorgen
samenkomen ze om een beek te zijn,
beken die rivieren worden en stromen
om zo majestatisch naar zee te komen.

Ook dank ik voor de ochtenddauw
pareltjes die glinsteren en altijd trouw
neerwaarts glijden naar de stam
om zich in de aarde te verzinken,
en de wortels vocht te laten drinken.

Dank ook voor de pletsende regen
hij zuivert de straten, is een zegen,
koelt ons af op te warme dagen,
vult bergmeren waarop wij stoeien,
reserves om de akkers te bevloeien.

Zonder regen zijn we verloren,
zonder water wordt er niks geboren.
dit kostbare hemelse nat,
waarmee we ons laven en wassen
mogen we niet verspillen noch verbrassen.

Eens zullen we moeten leren
deze rijkdom verstandig te beheren,
want anders, och arme toekomst..
komende generaties zullen ons haten
hebben hen enkel vervuiling nagelaten.

Gemaakt door Eske

 

De leeftijd der sterken

Voor alle mensen,die in 2002, 80-jaar geworden zijn.
'n Ietwat verheugd zijn wij, omdat we de leeftijd der sterken mochten bereiken,
En met onze ervaring,onze wijsheden en ideeën,ons leven konden verrijken.
Dat we altijd goede maatjes zijn gebleven, met al de kleine dingen,
En telkenmale, samen met ons koor, Godes lof mochten bezingen.
Een natuurlijke bijzonderheid van ouder zijn, is vele kilo's dankbaar wezen,
Bovendien, vele, vele boeken van tevredenheid gelezen.
Ondanks,dat geheimzinnige wezentjes,steeds maar aan ons lichaam knagen,
Maar dan toch te mogen zeggen,we voelen ons goed,we hebben niets te klagen.
Elke morgen,voor de helderheid van onze van geest,poetsen we flink onze brein,
En vragen begrip voor dat ene kleine dingetje,dat we nu net vergeten moesten zijn.
Voor de stramheid van onze ledematen,oliën we steeds onze scharnieren,
En met club, fietsen voor ouderen,houden wij de soepelheid in onze spieren.
Gebrekjes, zondigheidjes, och wie heeft er nou een smetteloos blazoen,
Spijt ons,doch in dezelfde fouten hervallend,als we het over zouden doen.
Daarom juichen wij, daarom zeggen wij,als een soort samenspel,
Hosanna,Hosanna,goede God, dank U wel.

Gemaakt door M.J. van Dortmont

 

Graf zonder naam

Hoeveel jongere mensen heb ik gesproken
wiens levens plots werden afgebroken
door doodrijders en hun dom gedrag
waartegen redelijkheid niets vermag.
Hier sta ik voor dit lege graf,
ontlopen doen ze niet hun straf,
ook hun leven ten eind, grote hoop puin,
gegrift hun naam op dit arduin.
Waarom zijn veel chauffeurs zo slecht
en met welk recht,
veroorzaken zij onnoemelijk verdriet ?
waarom beseffen ze het niet?
Een stil moment, verdiept, bedrukt,
aan al diegenen die ons zijn ontrukt,
wil ik deze zang, dit klagen,
mijn medeleven, intense pijn, opdragen.

Gemaakt door Eske

 

De enigste die je kan vertrouwen ben jezelf

De enigste die je kan vertrouwen ben jezelf.

Maak vriendschap met jezelf.

Hou je eigenwaarde.

Weet dat je belangrijk bent.

Hou van jezelf.

Pijn die jou wordt aangedaan voel jezelf.

Jij bepaald wat je met die pijn doet.

Jij bepaald hoe je daarop reageert.

Jij hebt alles zelf in de hand.

Zo is het en niet anders

Wees meester over jezelf!

Gemaakt door Dolphin Music Buddah Dreamlover

 

Komt er oorlog ?

als pacifisten zich verenigen
is dan hun macht groot genoeg?
dreigend gevaar af te wenden
en oorlog te vermijden?
gaat winstbejag en machtswellust
opnieuw de overhand krijgen?
beseft men dan niet dat de pijn
van een moeder haar kind te verliezen
even snerpend is, of men joods
musulman,boeddist of rooms is.
De pijn is dezelfde,
het bloed is hetzelfde rood.
vaak is de aarde reeds gekleurd
door nutteloos bloedvergieten.
Stop de waanzin, geef vrede meer kans
zich in de harten te nestelen.

Gemaakt door Eske

 

Feria

ze zijn uitgedost
met vuurrode sjaals
hun lenden omgord,
sombrero's breed omrand
grijze gestreepte broek
glimmende rijlaarzen
zo zijn de senores.

ze zijn uitdagend op hoge hakken
strak kleed met volants
zwart gepareld tasje in de hand
hun mantilla's als hoofdtooi
zijn fel helder wit, echte kant,
sjaals gedrapeerd over de schouders
zo zijn de senoras.

het is ferie, festa mayor,
wijn zal er vloeien in de bars
en bloed in de arena's
de gitzwarte stier doden.
de matadors in "licht" gekleed,
op de schouders gedragen.

feria, schrille muziek
ritme van het aanstormende dier
dat zijn eind tegemoet loopt.
tapas in de bars,
sardanes op het dorpsplein,
laat in de nacht zindert het na.

Gemaakt door Eske

 

Voorjaar

Het is alweer bijna voorjaar en het nieuwe leven staat te trappelen voor de deur, de natuur begint haar cyclus weer opnieuw in al haar geur en kleur?

Waar je ook kijkt om je heen zie je dat het buiten weer gaat beginnen, de vraag is aan het begin van het jaar altijd weer hoe is het van binnen?

Gaat het dit jaar dan gebeuren, dat je weer kan genieten van al die pracht, is dit het voorjaar waarop je nu al die tijd op hebt gewacht?

 Soms denk je dat je zolang hebt gewacht dat je het voorbij hebt laten gaan,  zie je dan nog wel iets moois als je het voor je hebt staan? 

Het lijkt alsof je blind bent geworden en allen nog maar leegte ziet,  durf je opnieuw het voorjaar te beginnen onbevreesd voor verdriet?  

Het is echter de juiste zonnestraal die je doet ontwaken uit je overpeinzing, want gaat het toch uiteindelijk niet gewoon maar om een ding? 

 Het leven is te mooi om zomaar voorbij te laten gaan en geen kans te geven. Vreugde en verdriet kom je toch allemaal wel eens tegen in het leven? 

Zolang je echter blijft geloven in het leven dan zal het ook goed komen, en misschien wordt je leven dan wel zoals je vaak zag in je dromen?

Gemaakt door The Jester

 

Russische dansen

Russische dansers, gedisciplineerd...
hebben ze nog van de tsarentijd,
of van ijzeren Stalin misschien.
Balalaika muziek is getokkel,
lustig, speels en melodieus...
Als ze vurig worden en wild
in spreidstand omhoog wippen,
stoten ze kreten uit
terwijl de minder soepelen, fluiten....
Dansers allemaal met laarzen,
doet militaristisch aan
terwijl ze over "Mir" vrede zingen.
Dansen de Katschachok gehurkt,
wippen hun benen dan snel vooruit,
en toch vallen ze niet onderuit,
komt door die enorme pofbroeken,
hebben ze vanachter een zitje ingenaaid.

Gemaakt door Eske

Mijmeringen en gedachten

mijmeringen in mijn gedachten
het verleden dat leeft in een deel van mijn hart
verwarring in mijn hoofd
zoveel mogelijkheden
zoveel verschillende mensen
zoveel gevoelens
zoveel wegen om te bewandelen
het leven gaat voort
mensen gaan vooruit
ik blijf stil staan
ik blijf staan bij het verleden
denk over het heden
kijk reikhalzend naar de toekomst
wat zie ik daar?
vertwijfeling, nog meer verwarring
of het einde van de tunnel????
wolken die voorbij trekken
opklaringen in zicht
vriendschap en liefde in het verschiet
dat is wat het leven mij biedt!!!!!

Gemaakt door Klarinetje

 

Het speelse is voorbij

Ik voel op mijn wang een traan

het kind in mij is weggegaan.

Ik heb heimwee, ik huil !Of is het iets anders dat in mij verschuilt?

Het was zo fijn een kind te zijn

Maar de scheiding is te groot

mijn lichaam is niet langer dood

alles groeit in mij

en het speelse is voorbij.

Moet ik nu huilen, zijn mij tranen het wel waard !

Wat zich nu in mij openbaart

is toch ook mooi, niet waar!

Mijn leven is nog lang niet klaar

Nu begin ik pas te leven

Nu kan ik anderen iets geven

Nee ik moet mijn tranen verschuilen

het is dwaasheid om juist nu te huilen

Gemaakt door MvS

 

Mijn hart

Kloppen omdat het moet….

Kloppen om in leven te blijven…

Kloppen…. Maar verder…

Zit er weinig in..

Waarom wil ik dat het klopt???

Waar is de rest wat er in moet zitten??

Mijn gevoel, mijn liefde, mijn pijn, mijn angst….

Kan het nergens vinden……. Wat moet ik nu??

Vind ik het ooit nog terug??

Ben er bang voor dat ik het voor altijd kwijt ben.

 

Als reactie op dit gedicht is 'Waarom jouw hart nog klopt' geschreven 

Gemaakt door Dolphin Music Buddah Dreamlover

 

Niet vooroordelen !!

Zijn we te druk en doordrongen?
want veel wat we doen is verwrongen
zelfs als mensen elkaar begroeten
begint al van bij het ontmoeten
zullen we onze ogen dichtknijpen,
de anderen niet willen begrijpen.
We vermeien ons in andermans zorgen
zo houden we eigen fouten verborgen,
sensatiehonger is niet te bedaren
ook zullen we niemand sparen
om met onze vooroordelen
de anderen te veroordelen.
Kunnen we ons hart nog laten spreken
zonder and're mensen af te breken?

Gemaakt door Eske

 

Het meeste waard

Een vriendelijk woord
Is wat ieder graag hoort.
Een vriendelijke lach
Is wat ieder graag mag.
Maar een goede daad
Is het meeste toch waard.

Gemaakt door Naantje

 

Vergeven

Mensen doen elkaar vaak pijn,
kwetsen elkaar,
wensen dat ze niet zoals hun zijn.

Maar je hebt elkaar hard nodig,
echte vrienden voelen dat,
ruzie is overbodig.

Liefde en vriendschap,
nemen en geven,
van je eigen en elkaars fouten leren,
het mooiste aan alles is,
dat je elkaar kunt en durft te vergeven 

Gemaakt door Carletta

 

Mijn vriend

Er zit een mannetje in mijn hoofd,
daar deel ik mijn geheimen mee.
En wij hebben elkaar beloofd,
dat mannetje en ik, wij twee
we blijven elkaar trouw
onafscheidelijk zullen we zijn.
Dat mannetje is de enigste die ik volledig vertrouw
we delen liefde, geluk, verdriet en pijn.
Wellicht als je dit leest denk je die is gestoord,
dat mannetje in zijn hoofd is gewoon nep.
Maar ik zeg je, en geloof me, op mijn woord,
dat mannetje in mijn hoofd, is de enigste echte vriend die ik heb.
Hij is er voor mij in voorspoed maar ook in nood,
en hij is het die mij de kracht kan geven
en me zegt: "de oplossing van vele problemen is niet te vinden in de dood,
maar is alleen te vinden in het leven".

Gemaakt door Tezcatlipoca_6

 

Geen vragen

Het mooie doet vaak pijn,
omdat het niet zo mocht zijn
Het lelijke mocht niet zijn,
omdat het te simpel is
Het goede is vaak simpel,
omdat het rust geeft.
Het kwade stelt vaak gerust,
omdat het geen vragen stelt.

Gemaakt door The Jester

 

Oorlog vrij

11 september '01 wat klinkt dat ver..
Het lijkt net of het net is gebeurd..
De wereld verkleurd van blauw naar grijs..
Je hoort overal gekrijs..
Afghanistan in vuur en vlam..
Overal word gebombardeerd..
Maar mensen vragen zich af..
Wie is er verkeerd?

Je hoopt natuurlijk dit is de laatste keer..
Maar dan toch gebeurt het weer..
Is het niet Afghanistan dan is het wel Irak..
Een familie meer of minder dat doen ze met gemak..
Maar wanneer zien mensen nou eindelijk is in..
Oorlog heeft geen zin!

Niet alles is natuurlijk de schuld van de Amerikanen..
Wij waren ook de gene die verantwoordelijk waren..
Hopelijk is dit alles snel voorbij..
En leven we nog lang en gelukkig (oorlog vrij..)

Gemaakt door Samantha

 

Niet alleen zijn

Woorden
Ze schieten tekort
Gedachten dwalen door mijn hoofd.
Wat wil ik
Wat moet ik
Twijfels ze zijn zo groot
Hij geeft me warmte en intimiteit
Verder is er niets
Want er is nog iemand
Hier ver vandaan
En ook in mijn gedachten steeds verder
Ik weet het
Dit kan zo niet doorgaan
Maar ik wil beide
Niet alleen zijn

Gemaakt door Manon

 

Sprookjes

Sprookjes worden elke dag verzonnen
er zijn er vast miljoenen bij elkaar
maar sprookjes zullen altijd blijven bestaan
alleen ons eigen sprookje
  dat is waar

Gemaakt door Caitlin

 

Paranoia

Er is iets, hier in de kamer.
Een schim, een schaduw.
Ik ben bang, voor wat het is.
Ik durf niet te kijken, ik sluit mijn ogen.
En ik zit bang in een hoekje.
Wachten tot het weg gaat.

Ik hoor geluiden.
Ze komen van boven.
Ik begin te schreeuwen.
Help wie is daar!
Hij komt de trap af.
De schim komt dichterbij.
Ik bevries, en kan me niet bewegen.
Ik sluit mijn ogen, ik tel tot tien.
Ik loop weg, naar de andere kant.
En ik kom tot het besef dat er niets is.
Er is niets in de kamer, het is stil.
En de Angst is weg

Gemaakt door WaRRie

 

Slecht nieuws

Vandaag kreeg ik het nieuws,
Het kwam hard aan,
iets in je bedreigt je bestaan.

Ik ben er zeker van dat je zal genezen,
je hoeft niks te vrezen.

Samen staan we sterk,
Samen verlichten we het zware werk.

En kan je niet meer, stopt je bestaan
dan beloof ik mee te gaan.

En kan ik het niet,
vraag daarboven aan de Hoge Piet
of je me komen halen mag
dan laat ik alles achter met de glimlach.

ik zie je graag

Gemaakt door Eksnarf

 

Last rose of summer

Zij stonden naast de rozelaar,
zij zuchtte en zei:"Wat een pracht van een nacht,
ruik je die heerlijke rozen?"
Hij lachte zacht en zei:
"Jij ruikt alleen maar romantiek."

Zij ging er niet op in maar zei:
"Pluk me een roos dan zal ik haar drogen."
Maar hij bleef onbewogen en zei:
"Die roos ruikt wel goed, alleen
de dorens zijn me te gemeen."

Ze zei:"Jij wilt alleen de lust zonder de plagen;
nooit van mijn levensdagen
zal ik jou nog iets vragen."

(Gijs Calis)

Ingezonden door Huub Roos

 

Spaanse dansen

 

spaanse dansen je moet ze begrijpen,

er zit zeker enorme kunst in

ieder zijn vrijheid, maar 'k hou er niet van.

Dat klapperen met die castagnetten

dacht eerst dat het hun gebitten waren.

ze stampen gelijk wildemannen op de vloer

met hakschoenen. De heren dragen hakken?

is natuurlijk om het ritme en de cadans.

Als ik ze bezig zie denk ik aan de ravages

die van "Alva" bij ons heeft gehouden.

De senoras draaien met hun handen

en met waaiers, ze hebben losse heupen,

kijken ernstig, beetje boos zelfs.

Zwart en rood zijn overheersend.

Dan gaan ze nog in hun handen klappen,

terwijl ze rond mekaar draaien

als imiteren ze een stierkamp.

Die zangers hebben doorlopend koliek

mij maakt dat "ai,ai,ai," heel ziek,

over de zang zullen we maar zwijgen

ik kan er alleen buikpijn van krijgen.

Gemaakt door Eske


U bent op pagina 7 van de 'mooie gedichten'Zomaar een mooi gedicht - gedichten, wensen en gedichtjes

My Home Planet heeft binnen deze rubriek allerlei gedichten opgenomen die gewoon erg mooi zijn. Deze gedichten gaan over allerlei onderwerpen, zoals liefde, overlijden, afscheid, verjaardag, gelukwensen, trouwen, huwelijk en een huwelijksjubileum. De mooie gedichten ingezonden door diverse dichters speciaal voor op deze website. Stuurt u uw eigen gemaakte mooie gedichten en mooie korte gedichtjes graag naar ons in. Wij plaatsen al uw mooie gedichtjes en mooie wensen graag. Maar uiteraard ook uw andere gedichtjes die in andere rubrieken thuishoren!