Zomaar een mooi gedicht (6)

Samen een boek schrijven

er bestaat een boek
in een stoffige hoek
waarin met gouden stift
ons namen staan gegrift
een lijvig boek was afgesproken
wie heeft de belofte verbroken
nooit zal het geschreven geraken
nooit zullen we de voldoening smaken
dat we dit ten eind hebben gebracht
de kiem  in de kern versmacht
kon niet ontbloeien
onmogelijk groeien
waren niet klaar voor deze taak
blijft een bittergallige nasmaak
er bestaat een boek
in een stoffige hoek
waarin met gouden stift
ons namen staan gegrift
een gedachte, ze is wat veeg
maar weet, veel bladen bleven leeg
en schuld daaraan ben ik
onnoemelijke pijn, kun je't me vergeven.

Gemaakt door Eske

 

Een verhaal zonder woord

Een traan van verdriet
is niet slechts gevuld met vocht.
Een traan van verdriet verteld zoveel meer.
Het is niet de traan,
maar het verhaal wat een uitweg zocht.
De traan zoekt zijn weg,
het verhaal herhaald zich keer op keer.
Een traan die niemand ziet,
een verhaal wat niemand hoort.
Gevoelens verpakt in een traan,
een verhaal zonder woord.

Gemaakt door Tezcatlipoca_6

 

Waar ben ik

Waar is mezelf gebleven,
ze lijkt wel uit mijn lichaam verdreven.
Zal ik haar ooit nog tegenkomen,
of kan ik er alleen maar van dromen.
Ik wil haar zo graag leren kennen,
en hoop dat ze niet nog eens zal wegrennen.
Ik wil haar zo graag aan iedereen voorstellen,
en alles over mijn ware zelf kunnen vertellen.
Om haar te vangen wordt nog een heel gevecht,
maar alleen zo kom ik lekker in mijn vel terecht.
Ik zou er echt alles voor geven,
om gewoon als mezelf te kunnen leven.
Geen twijfels, angst of onzekerheid,
het gaat wel lukken, maar kost tijd.
Ik ga ervoor, voor deze lange strijd,
net zolang totdat ik mezelf heb bevrijd

Gemaakt door Sweet Scorpio

 

Licht en geluid

wie kent nog het kloppen van een specht
in de bast van een boom?
pneumatische hamer vervangt dit geluid
een zware wals doet de huizen daveren.

wie bemerkt nog een zonnestraal door de grijze wolken?
die alles in kleur zet en vrolijker maakt
een licht zo fel dat het oog dient dichtgeknepen
om niet verblind te worden.

wie kent nog de geur van een holle bosweg?
direct na een regenbui, het groen dat vergaat
de geur van versbewerkte grond, de harde kluiten,
oliegeur en duft van vers gemaaid gras?

wie kent nog de geur van een kraan aan de haven,
het smeer en het geknars van de raderen?
klettergeluid van kettingen en het schuivend gedoe
van volgeladen paletten?

een scharensliep hoort men niet meer
hoefgetrappel, de oude knol die de bakkerskar trekt
en de ijzeren banden rond de wielen
laat ratelen over de kasseien
waar roept nog een garnaalverkoper?
waar zingt men nog liedjes bij de kachel ?

we hebben veel verloren aan schoonheid
en eenvoud die er vroeger was
schoon die vervlogen tijd
hij komt nooit nimmer weer
we verkwanselen echte waarden, ruilen vriendschap
voor tingel tangel geluid en winstbejag
buurten niet meer bij elkaar
haten onze naasten omdat ze meer bezitten dan wij
wie kijkt er nog in zijn binnenste
al was het een keer per jaar.....
Mens-----dom
Dieren----rijk.

Gemaakt door Eske

 

Van Ille naar Montalba le chateau

Een kronkelbaan, een smalle weg
elke bocht en ritmewissel is me bekend
van de 7 km tussen ille sur tet en montalba le chateau

De "gourk d'en genniquet" de oude watermolen
ijzermijn en de "garrigue" ik weet het zijn
tussen zero en vijfhonderdveertig meter hoogte.

De geur van chèvrefeuille, chiste en roosmarijn
ik weet er de bron  om zich te laven
de schaduw bij de "dolmen", verlaten casotte
heb er mijn hart verloren.

Het vredige Montalba le chateau
waar de honing zoeter smaakt dan elders
ik ken er de gezichten en de namen,
weet er de stalen geiten staan
die dit dorp sieren, heb eraan geholpen.

In Montalba le Chateau heb ik mooie jaren
een stuk van mijn leven doorgebracht
heb er de wijnboeren geholpen bij de "vendange"

In Montalba le chateau wonen vrienden
een bezoek aan hen is een feest voor mij
voel ik de weldaad van aanvaard te zijn
erbij te horen.

Veel woorden gebruikt men er niet
een oogopslag, een handgebaar
en die mensen verstaan mekaar
op het dorpsfeest dansen ze en eten
en lachen hun tanden bloot
't zijn kleine mensen
voor mij zijn ze groot.
Amper tachtig in aantal
welk een concentratie
van wat echt leven is.

Gemaakt door Eske

 

Clowns

Clown zijn we eigenlijk allemaal,
achter onze maskers een eigen taal,
om onze echte inborst niet te verraden,
spelen we ons nummertje maskerade.

Clowns voor immer en voor de kinderen
om voor heel even te verhinderen,
dat de waarheid komt aan 't licht
rode neus, we kleuren ons gezicht.

Maskers verdoezelen ons echte gelaat,
niet zien wat in 't hart geschreven staat,
onze pijn en armoe kent men niet,
bemerkt niet eens ons verdriet.

Geruit kostuum, ros haar, grote voeten,
dikke lippen, wit gezicht vol zomersproeten,
wat we vertonen is maar banaal,
want clowns zijn we altijd allemaal.

Voor anderen klaar met paillettes en glimmer,
we zijn klaar voor altijd en immer,
ons hart te tonen van klatergoud,
en onze wereld op illusies gebouwd.

Gemaakt door Eske

 

Jij hebt een krachtige, warme uitstraling

JIJ hebt een krachtige,

warme uitstraling die je in

staat stelt datgene te bereiken

waarnaar je streeft in het leven.

(lukt je dat niet dan kunnen we daar samen aan werken)

 

JIJ hebt zoveel goede eigenschappen in je

zoals een flinke dosis humor, moed, je geeft 

zoveel liefde aan me 

(nu al doordat je dit leest > dat besef je niet)

en je ontwikkelt aan je doorzettingsvermogen

Zeker nu je een geheel nieuwe start wilt maken.

 

Ik denk en weet bijna zeker dat de toekomst

nog veel te bieden heeft voor JOU en ons samen

en dat JIJ er in zal slagen er een succes van te maken.

 

Ik geloof in jou LEZERES en ik weet zeker

dat je alles in je hebt om je dromen te verwezenlijken 

enne ben je daar NU al niet mee begonnen...........

 

Ik hoop dat wij elkaar gelukkig mogen en kunnen maken en wil je iets met me delen schroom dan niet om dat na te laten.

Gemaakt door Dolphin Music Buddah Dreamlover

 

Ontmoeting met een engel

Soms loop ik door en donker en eindeloos dal
geheel onzeker en bang over wat komen zal.
Uitgeput leg ik me uiteindelijk neer
om weg te zinken in de eindeloosheid van welleer.

Tot er aan het eind van de tunnel er een lichtje verschijnt
waardoor mijn twijfel en angst in het niets verdwijnt.

Als ik dan weer de ogen open om naar de wereld te kijken
sta jij daar steeds om mij de hand toe te reiken.

Gemaakt door Fairy

Aankomst

het perron is nog verlaten, het station is leeg
ik hoor het geluid van auto's die door de straat schuiven,
het is een grijs geluid,
grijs zoals het beton van dit perron van het station.

mijn blik kijkt van waar je komen gaat
volgt de lijn der glimmende sporen
het hart slaat rustig, met regelmaat
straks worden we herboren.

welk een aangename sensatie te weten
dat we dit moment nooit zullen vergeten
hergeboren worden het kan op elke stond
in ieder mensenleven, op elke grond.

het onbekende trekt aan, een raar gevoel
maakt onrustig, overweldigd, innerlijk gejoel
de spanning stijgt, ook de adrenaline
wil verlost worden, zit nog vast van binnen.

krijsende, slierende, piepende remmen
stopt de sneltrein, opgewonden stemmen
veel vreugde, gedrum, alom begroeting
alle lui lachen om de nieuwe ontmoeting.

dan is het zover, gevoelens bevrijd
heerlijk moment, vrolijke tijd
iedereen gaat, op de straat,
nooit meer in ons verdere leven
dit op dezelfde manier beleven
immer zal zulk ontvangstfestijn
een nieuwe geboorte zijn.

Gemaakt door Eske

 

Mijn zoektocht

Ik ben op zoek naar de ware mij,
pas als ik mijn gevonden heb, ben ik vrij.
De ware mij wil zo graag naar buiten,
om mij met heel mijn hart te kunnen uiten.
Mijn verlangen tot uiten moet worden gesust,
en tot die tijd vind ik geen rust.
Pas als dat lukt ben ik vrij,
en keert de rust terug in de ware mij.

Gemaakt door Sweet Scorpio

 

Hoop doet leven

Hoop doet leven,
al is het soms maar voor even.
Even weer dat lichtpuntje zien,
en je voel je weer even gelukkig voor tien.
Als een kaartenhuis stort het ook zo weer in,
en denk je wat heeft het allemaal voor zin.
Toch moet je altijd in dat tikkeltje hoop blijven geloven,
want dan komt steeds je gelukkige gevoel weer boven.
Steeds maar blijven geloven in wat je wilt in het leven,
want hoop doet leven, al is het soms maar voor even!

Gemaakt door Sweet Scorpio

 

Oren open

Je houten muziekje speelt in de wind,
dit eenvoudige deuntje oriëntaals getint
verteld me over oosterse landen
en onze intense vriendschapsbanden.

het klingelt en tingelt zijn deuntje gewis
omdat de wind giert en het avondstil is
geen wild gedoe van auto's of trein
geen vliegers die in het luchtruim zijn.

Alles ademt rust nu en zachte sfeer
bijna een zeldzaamheid denk ik elke keer
de geluiden te horen van de natuur
eenvoudige klanken, zuiver en puur.

Zelfs de wind spreekt een eigen taal
komt van over zee, verteld zijn verhaal
dat het 's avonds bij duisternis
over heel de wereld vredig is.

Gemaakt door Eske

 

Scharlakenrood

scharlakenrood zijn haar ogen
het kost veel moeite ze te drogen
nog nooit kende zij een dergelijk plezier
als haar betaalde verlof alhier

Gemaakt door Van Leeuwenzegel

 

Gedachten vs gedichten

Je gedachten,
te verwoorden in gedichten,
is verwachten,
dat de gedichten,
je gedachten,
zullen verlichten

Gemaakt door Tezcatlipoca_6

 

Plots werd het stil

Een hoop geschiet en geknal, maar dat interesseert Bush geen bal. Er speelt een kind op het plein, oh waarom moest het daar net zijn. Plots werd het stil,en toen het gegil van een kind dat verdomme geen oorlog wil...  

Gemaakt door Fred

 

Het leven

Het leven
is een strijd
en wordt
bedreigd.

Door mensen
die het beter weten
en door oorlog
om het te meten.

Waarom toch
al die strijd
als het zonder
beter lijkt.

Maar,
ik ben God niet
als ik zeg dat
hij het anders ziet.

Gemaakt door Vikske

 

Fado

Ze zong over triestheid
ook over blijheid
over vaak gemiste kansen
en traditionele dansen
over liefde en mededogen
en een jeugd die is vervlogen,
een Portugese gitaar
en een klassieke gitaar
begeleiden haar
met sierlijk gebaar.

Kardinaalsrode doeken, een firmament
spots, gedrapeerd als hemels element,
warme lage tonen en de schrille hoge
ze zong vaak met gesloten ogen
als in trance, een stem die de ruimte bereikt
in de harten van de luisteraars kijkt,
ontroerd, applaus vult plots de zaal
iedereen recht, begeesterd allemaal.
Een avond "Fado" brengt je in een andere wereld.

Gemaakt door Eske

 

Waarom is mijn hoofd zo vol ?

Teveel denken kan geen kwaad
dat maakt je wijzer.
Teveel denken over verkeerde dingen
dat maakt je voller in je hoofd, maar leger in je KRACHT.
Keer daarom terug naar je eigen zielenenergie ...... je echte zelf
en accepteer daarin je MACHT.

Gemaakt door Dolphin Music Buddah Dreamlover

 

Waren dit mijn laatste woorden ?

Dit zijn mijn laatste woorden,
Woorden van verdriet, vreugde maar ook pijn
Het zijn er velen in een dozijn,
de meeste zijn net akkoorden

Mijn leven is in een sneltreinvaart achteruit en voorbij gegaan.
Soms met een lach maar vaak vele met een traan.

Al ben ik spiritueel ingesteld
en al help ik ook mensen met hun pijn en verdriet,
ook ik raak eens uitgeteld
en ik wordt ook wel eens gezien als een vergeetmeniet.

Ik ben een gevoelsmens mettertijd,
was ik dat maar niet, heb nu soms al spijt

Ik heb mijn leven verwaarloosd.
Degene die mij goed kennen weten wat ik voel
en ook wat ik met bovenstaande bedoel.

Ik leefde voor het grootste deel van mijn leven voor een ander.
Ik cijferde mezelf als het ware weg, was dat wel zo verstandig geweest.
Ja ik denk van wel want ik wil niet leven als een beest >(GEEN "IK"  WERELD)

En dat diegene die dit leest weten dat Hij/ik verder leef
Ja, en Hij/ik leef voort in andermans harten en gedachten,
vanuit een nieuwe wereld (het Paradijs)zal ik opnieuw starten.
En met hulp van GOD mijn vleugels uitspreiden over diegene die mij/Hem hart nodig hebben.

(Dit gedicht heb ik geschreven mei 2002, het moment waarop het vanwege gezondheidsredenen
veel slechter met me ging en even tijd voor bezinning wilde hebben,
 hierop heb ik veel steunende reacties gehad) 

Gemaakt door Dolphin Music Buddah Dreamlover


U bent op pagina 6 van de 'mooie gedichten'Zomaar een mooi gedicht - gedichten, wensen en gedichtjes

My Home Planet heeft binnen deze rubriek allerlei gedichten opgenomen die gewoon erg mooi zijn. Deze gedichten gaan over allerlei onderwerpen, zoals liefde, overlijden, afscheid, verjaardag, gelukwensen, trouwen, huwelijk en een huwelijksjubileum. De mooie gedichten ingezonden door diverse dichters speciaal voor op deze website. Stuurt u uw eigen gemaakte mooie gedichten en mooie korte gedichtjes graag naar ons in. Wij plaatsen al uw mooie gedichtjes en mooie wensen graag. Maar uiteraard ook uw andere gedichtjes die in andere rubrieken thuishoren!