Gedichtenkaart maken

My Home Planet 

 

De gedichten die ingezonden zijn en vervolgens getoond worden op de site van My Home Planet blijven ten alle tijde eigendom van de auteurs. 

Gebruik van gedichten mag uitsluitend na toestemming van de desbetreffende auteur en de webmaster van www.myhomeplanet.nl

Mocht sprake zijn van enige overtreding van het auteursrecht, neem contact op met de webmaster van www.myhomeplanet.nl

De redactie van My Home Planet behoudt zich het recht voor ingezonden gedichten niet te plaatsen, zonder verdere opgaaf van redenen.